5 tipů e-shopům, jak se vyhnout pokutě od ČOI

5 tipů e-shopům, jak se vyhnout pokutě od ČOI

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila v roce 2013 e-shopům pokuty v celkové výši 6,3 mil. Kč. Inspektoři provedli na 1296 kontrol, k závěru o porušení obecně závazných právních předpisů dospěli v 78 % a rozdali 938 pokut.

Inspektoři nejčastěji pokutovali použití nekalých obchodních praktik, jimiž ČOI rozumí neposkytnutí, či neúplné a zavádějící poskytnutí informací o:

 • osobě prodávajícího,
 • podmínkách uzavření smlouvy;
 • uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících.

Druhým nejrozšířenějším prohřeškem bylo neposkytování informací o podmínkách reklamace.

Třetím nejčastějším problémem byla nabídka a prodej padělků a nedovolených napodobenin.

Pixmac000082514087

Jak mít vše v pořádku a vyhnout se pokutám?

Abyste nemuseli zbytečně řešit spory s ČOI, je vhodné zkontrolovat a napravit několik bodů:

1. Dodržet informační povinnosti prodejce – tedy uvést

 • název, adresu, IČ, údaj o zápisu do živnostenského/obchodního rejstříku provozovatele;
 • popis výrobku vč. skrytých vlastností a příp. rizik, návod k užití, výrobce/dovozce, přiložit návod v češtině;
 • konečnou cenu, druhy platby, způsoby dodání vč. nákladů, lhůty platností cen;
 • právo zákazníka na odstoupení od smlouvy, podmínky a délku platností záruk a podmínky pro zrušení smlouvy.

2. Dodržet informační povinnost týkající se reklamace – uvést

 • postup pro vyřízení reklamace;
 • způsoby vyřízení reklamace;
 • místo a čas přijímání reklamace;
 • lhůty pro rozhodování o reklamaci a jejím vyřízení.

3. Přepsat obchodní podmínky dle nového občanského zákoníku

– začlenit informace o odstoupení od smlouvy (pokud nejsou uvedeny, lhůta na odstoupení se prodlužuje na jeden rok):

 • zákazník může odstoupit do 14 dnů od nákupu;
 • zákazník musí odeslat zboží zpět obchodníkovi do 14 dnů od odstoupení;
 • obchodník musí vrátit zákazníkovi peníze do 14 dnů od odstoupení – může ovšem počkat na zpětné doručení zboží, nebo si vyžádat doklad o jeho odeslání;
 • zákazník má právo na vrácení dopravného – v nejlevnější nabízené variantě;

– poskytnout zákazníkovi údaje

 • o právech vznikajících z vadného plnění;
 • o případné povinnosti zaplatit zálohu;
 • o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníka.

4. Vzhledem k novému občanskému zákoníku také (podmínky v tomto bodě popsané ShopSys splňuje)

 • přiložit obchodní podmínky do některého kroku košíku – nejlépe ke konečnému potvrzení objednávky;
 • e-mail potvrzení objednávky odesílat okamžitě a přikládat k němu obchodní podmínky a formulář odstoupení od smlouvy.

5. Pokud by se váš sortiment mohl potýkat se zákazem nabídky a prodeje padělků a nedovolených napodobenin, je vhodné

 • vyvarovat se elektronickému prodeji padělků a napodobenin;
 • užít jiných názvů, popisů a fotografií, pokud není spojitost s domnělým originálem právně průkazná.

Při následování těchto bodů se můžete také inspirovat vzorovými obchodními podmínkami dTestu či APEK. Jestliže některý bod potřebujete aplikovat přesně dle litery zákona, vyhledejte Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a nový Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)

Zdroje

Česká obchodní inspekce: