Doménové jméno – parametry, DNS záznamy, zónový soubor

Doménové jméno – parametry, DNS záznamy, zónový soubor

3816

minulém článku jsme probírali co je to doménové jméno a jak se skládá. Dnes budeme řešit doménové mechanizmy více do hloubky.

Informace o registrovaných doménách

Již víte, že pokud si chcete pořídit doménové jméno, musíte jej registrovat skrze registrátora doménových jmen. Registrátor vám umožní registrovat doménu druhého řádu na doménách prvního řádu, které má nasmlouvané k prodeji. Tedy pokud budete chtít registrovat doménu .cz budete muset najít registrátora, který má oprávnění k registraci doménových jmen .cz. Pro české domény jsou registrátoři uvedeni na adrese http://www.nic.cz/whois/registrars/.

Ve chvíli kdy si registrujete doménové jméno, registrátor uloží uvedené informace do databáze WHOIS. WHOIS je databáze, která slouží pro ukládání informací o vlastnících doménových jmen. Tyto databáze jsou spravovány subjektem, který se o doménu daného řádu stará. Pro Českou republiku je to zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC.

V souvislosti s vlastnictvím domény se používají následující názvosloví:

 • Držitel domény: ten kdo vlastní práva na doménové jméno a má tedy právo o něm rozhodovat. Je velice důležité, aby zde byl vždy zapsán váš kontakt. Může se stát, že ten kdo vám bude doménu registrovat, například při výrobě webové stránky, si doménové jméno registruje na sebe a to vám v budoucnosti může udělat nepříjemnosti, třeba v případě, když budete chtít s doménou manipulovat, protože z pohledu registrátora je doména někoho jiného a vy k ní nemáte žádné právo. Stávají se i případy, kdy za převedení domény požaduje druhá strana nepřiměřené finanční plnění.
 • Administrativní kontakt: osoba, která se stará o doménu, může s ní provádět všechna nastavení, ale nemá vlastnické právo k doméně a tedy nemůže změnit držitele domény. Zde může být uveden kontakt, která se vám o doménu stará.
 • Technický kontakt: ten kdo může spravovat technické parametry domény.
 • Určený registrátor: firma, u které máte doménu registrovanou.
 • Registrace od: datum kdy byla doména registrována.
 • Datum expirace: datum do kdy je doména registrována. Při prodloužení registrace se toto datum mění.

Tyto informace o doménách .cz získáte na webové stránce www.nic.cz. Do vyhledávacího pole zadejte název domény bez www. Výsledek může vypadat následovně:

Zdroj: nic.cz
Zdroj: nic.cz

Kontakt

V souvislosti s doménovými jmény jsou kontakty velice důležité. Kontaktem obecně označujeme osobu nebo subjekt, který je uložen v databázi WHOIS. U registrovaných domén se přiřazují například jako držitel doménového jména, administrativní kontakt atd.

Ve chvíli kdy registrujete doménu, musíte si kontakt vytvořit. Pro vytvoření kontaktu je nezbytné zadat základní informace, jako jsou: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail a například datum narození. V rámci kontaktu uvádějte e-mail na jiné doméně, než na té, pro kterou je uveden a to z důvodu, že pokud se dojde k problémům s doménovým jménem, může přestat fungovat i e-mail na této doméně a v té chvíli budete odříznuti od možnosti manipulovat s doménou, protože většina komunikace se odehrává právě skrze tento e-mail.

Při zadávání údajů můžete některé údaje označit jako soukromé a poté se ve výpisu nebudou zobrazovat. Pokud však označíte e-mail jako neveřejný, může dojít k tomu, že později zapomenete a nebudete tušit, kam vám mají informace chodit. E-mail tedy raději nechte jako veřejný.

DNS (Domain Name Server)

Další významný pojem, v oblasti doménových jmen je DNS. Jedná se o systém, jehož základním úkolem je převést doménové jméno (zadané do řádku pro webovou adresu v prohlížeči) na IP adresu a obráceně. Jde o hierarchický systém s jedním kořenem. V krátkosti řečeno, funguje to tak, že když v prohlížeči chcete zobrazit webovou stránku například businesspro.cz, prohlížeč se zeptá na IP adresu lokálního DSN serveru. Pokud tento server nemá informaci o tomto doménovém jménu, zeptá se kořenového serveru, zda nezná IP adresu pro požadované doménové jméno. Pokud ani tento kořenový server nezná tuto informaci, poskytne lokálnímu serveru adresy na server pro domény první úrovně (v tomto případě .cz). Lokální server se tedy zeptá serveru pro první úroveň, zda nezná adresu pro doménové jméno. Pokud tuto informaci nezná, poskytne adresu na server, který spravuje hledanou doménu (nyní již businesspro.cz). Lokální server se tedy zeptá přímo serveru, který spravuje hledanou doménu a ten mu vrátí IP adresu požadovaného serveru. V tu chvíli pak lokální server předá informaci našemu prohlížeči.

DNS Cache

Aby nedocházelo k neustálé komunikaci se mezi servery, každý DNS server funguje i jako DNS Cache, tedy již získané informace si nějakou dobu pamatuje, aby se pokaždé nemusel na vše ptát. Každý server má tedy nastavenou konkrétní dobu, kdy si získané informace pamatuje, neboli TTL (Time To Live). TTL má každý server nastavenou jinak, záleží, zda se na serveru často mění DNS záznamy v tom případě je nastavená krátká (v hodinách), pokud se často nemění, může být nastavena delší lhůta (například ve dnech).

Tento mechanizmus zmenšuje počet potřebných dotazů na získání IP adresy hledaných domén. Má ale i své nevýhody. Pokud změníte záznamy vaší webové stránky, například přesunete na jinou IP adresu (jiný hosting), můžete ještě několik hodin zobrazovat původní webové stránky respektive stránky poskytované původním serverem, než váš lokální DNS server zapomene starou informaci a přečte si novou. V praxi také docházet k tomu, že někdo již vidí novou stránku na novém hostingu a vy stále tu starou. To je způsobeno tím, že máte jiný lokální DNS server, který informaci zatím nezapomněl. Doba propisu se obvykle pohybuje v řádu hodin.

Zónový soubor

U každé domény je možné nastavit různé typy záznamů (např. kde bude server pro elektronickou poštu, kde bude server pro doménu druhé či třetí úrovně atd.), souhrn těchto záznamu pro danou doménu se nazývá zónový soubor.

Typy záznamů

Níže jsou uvedeny základní typy, se kterými se můžete v běžné praxi setkat:

 • A – Záznam pro IP v4, kde je umístěn server
 • AAAA – Záznam pro IP v6, kde je umístěn server
 • CNAME – Alias pro již zavedený A záznam. Pokud chcete například www a bez www adresu směrovat na stejnou stránku, nasměrujete bez www záznam na IP adresu pomocí A záznamu a CNAME pro www nenastavíte na IP, ale jen jako ukazatel na záznam bez www.
 • MX – záznam pro poštovní servery
 • NS – určuje, kde leží DNS záznamy pro danou doménu, tímto záznamem je možné přesměrovat server, který se ptá na DNS záznam k doméně na jiný server, kde budou tyto informace. Pozor, při tomto přesměrování změníte všechny typy DNS záznamů
 • PTR – reverzní záznam pro doménu, jde o opačný záznam jako A záznam, například při nastavování poštovních serverů je vhodné mít nastavené reverzní záznamy. Některé servery totiž zjišťují, zda IP adresa patří k doméně. Toto se provádí přes reverzní záznam. Pokud tedy nebudete mít reverzní záznam nastavený, server, který od vás přijímá poštu, tuto poštu vyhodnotí jako nedůvěryhodnou a nemusí příjemci přijít.
 • SOA – jde o hlavičku zónového souboru

Pozor, pokud nastavíte A záznam a AAAA záznam na jiný server, může dojit k tomu, že se dostanete z některých míst na servery IPv6 a z jiných na IPv4.

Volba domény

Je dobré, volit doménové jméno, které se dobře zapamatuje. Pro zkoušku, zkuste někomu doménu nadiktovat po telefonu, například kdyby, jste chtěli diktovat stránky www.AVDW.cz: „Dobrý den, naše webové stránky jsou, vé, vé, vé, tečka jednoduché v, d a dvojté w tečka cz“, asi uznáte, že toto není příliš pohodlné a navíc lidé si to dlouho pamatovat nebudou.

Čím je doménové jméno kratší, tím se lépe bude zapamatovatelné, ale pokud byste přeci chtěli udělat dlouhý název, maximální počet je 63 znaků pro každou úroveň domény.

Někteří lidé se snaží v rámci doménového jména volit klíčové slovo související s jejich webovou stránkou. Například prodávám nářadí ke krbům tak volím doménu www.naradi-krbove.cz, nicméně to není nezbytné a zázraky v oblasti SEO nečekejte.

Proč mít vlastní doménu

V dnešní době, kdy se běžné domény pohybují v rozmezí 100 – 200 Kč / rok je dobré mít svou vlastní. Vše budete mít pod kontrolou, navíc vlastní doménové jméno bude pro zákazníky více důvěryhodné, než pokud budete mít vaší stránku na adrese nasefirma.totojsousuperstránky.cz

Dostupnost domény

Pokud budete chtít zjistit, zda je nějaká doména volná, jde to snadno udělat u jakéhokoliv registrátora domén. Ale pokud jde o doménu CZ, je dobré využít rovnou služeb CZ.NIC na adrese www.nic.cz, kde je možné zjistit, zda má někdo doménu registrovanou přímo v registru.

Dejte pozor na pofiderní ověřovače dostupnosti doménových jmen. Není problém vaše návrhy ukládat a zajímavé domény tak registrovat dříve, než to uděláte vy.

ZDROJE:
http://support.dnsimple.com/
http://kb.siteground.com/
http://www.nic.cz/
http://cs.wikipedia.org

Podobné články