Jak přilákat zákazníka na web II.

Jak přilákat zákazníka na web II.

Tip: Fígle – I. část, Fígle – III. část

Jeden rozhovor je více než pár tuctových článků. Souhlasíte?
Připravte si otázky, svůj důvtip a vydejte se na lov rozhovorů.

Jak má vypadat rozhovor?

Nemusíte na kurz žurnalistiky ani se řídit danými pravidly. Pravidla svazují a nejlepší rozhovor je spontánní.
Důležité je, že nabídnete návštěvníkům svého e-shopu vítané zpestření.

Pár náležitostí by se však mělo zachovat.

Uveďte rozhovor chytlavým nadpisem. Nalákejte čtenáře.

Následuje úvodní perex. Seznamte čtenáře s interviewovanou osobností a obsahem rozhovoru. Délka nemá překračovat 250znaků, chcete čtenáře upoutat, ne znudit.

První otázku věnujte poodhalení zpovídané osoby. Další otázky pokládejte stručně a nevnucujte v otázce svůj názor na věc.(I když je úžasný). Každá zpovídaná osoba má svůj autentický styl vyjadřování, který je vhodné v rozhovoru zachovat. Je na Vás, zda odpověď obohatíte svým postřehem či kontextem.

V rozhovoru se používají menší nadpisy či mezititulky. Naznačí, kterým směrem se bude rozhovor dále ubírat a přehledně rozdělí text.

Na závěr krátce shrňte rozhovor a vzbuďte ve čtenáři zájem o další informace týkající se daného témata.

Vymezení rozhovoru

  • Tematicky příbuzný s Vaším e-shopem/webem
  • S významnou/slavnou/kontroverzní osobností

Formy rozhovoru

  • Dialog – klasická forma rozhovoru. Je postavena na otázkách a odpovědích.
  • Rozhovor – zpracovaná forma dialogu. Redaktor vkládá do odpovědí své postřehy. Nutná je orientace v oboru.
  • Monolog – vzniká jako dialog. Redaktor rozhovor zpracuje tak, aby postupně tvořil souvislý text. (Vynechá své otázky).
  • Rozprava – forma besedy. Otázky klade i zpovídaný.
  • Reportážní rozhovor – důležité je zachytit atmosféru a kontext. Nezbytné součásti jsou fotografie.

Grafika

Zaujmout čtenáře není jen tak. Vycházejte ze svých vlastních zkušeností. Aby Vás něco (někdo) zaujmulo, musí to být buď hezké, nebo něčím zajímavé.

Vy budete mít oboje! Zaujmete rozhovorem a přilákáte čtenáře tematickými fotkami.


Předchozí díl: Fígle na přilákání zákazníků – I. část