Nové produktové kampaně v AdWords

Nové produktové kampaně v AdWords

1484

Myslím, že už jsme si všichni docela dobře zvykli na to, že se s klasickými výsledky vyhledávání na Google zobrazují, kromě textových inzerátů, také ty produktové (zkráceně PLA – Prudct Listing Ads). O jejich přínosu se nedá pochybovat, avšak inzerenti neměli příliš mnoho možností, jak tyto kampaně optimalizovat a vyhodnocovat. V Google si toto dobře uvědomili a od října testovali nové rozhraní produktových kampaní, které nedávno spustili do ostrého provozu. Co se mění a co to pro inzerenty znamená, to se dozvíte v následujících odstavcích.

Nový typ kampaně

Nově se tyto kampaně jmenují Nákupy (Shopping) a v AdWords se nyní také nachází nový typ kampaně Nákupy. Najdete jej na kartě Kampaně – Přidat novou kampaň. Vytváření kampaně je poté téměř stejné jako v případě ostatních typů, akorát je důležité propojit XML feed s produkty z vašeho Merchant Centra.

korpas1

 

Vytváření reklamních sestav

Dříve jste používali sestavy, jak jste byli zvyklí z klasických kampaní. Pokud jste chtěli inzerovat jen určité produkty v dané sestavě, museli jste nastavit Cíle produktu podle požadovaných kritérií.

Nyní to funguje tak, že se vám do reklamní sestavy, tzv. skupiny produktů, importuje celý seznam produktů a v případě, že chcete nabízet různé ceny na různé typy produktů, budete hlavní seznam dělit na menší části, kterým poté nastavíte požadovanou maximální CPC. Vše se tak může dít v rámci jedné reklamní sestavy. Skupinu lze dělit podle značky, ID položky, stavu, typu a podle vlastních štítků, jejichž počet je oproti starší verzi omezen pouze na 5.

korpas2

 

Každá skupina produktů může mít pouze jedno promo sdělení v kartě reklamy a pokud budete chtít vytvořit pro některé produkty např. ve výprodeji jiné promo sdělení, budete muset založit novou kampaň a zahrnout do ní pouze požadované položky. Ostatní poté vyloučíte, což lze udělat po kliknutí na max. CPC u skupiny a zatrhnutí možnosti Vyloučeno. Vylučování pomocí klíčových slov zůstalo zachováno.

Nové reporty

Abychom byli schopni kampaně lépe optimalizovat, lze si nyní zobrazit nové metriky, které si můžete přidat na kartě Skupiny produktů v nastavení Sloupce – Konkurenční metriky.

  • Srovnání CTR – tato hodnota informuje o tom, jakého průměrného CTR dosahují inzerenti s podobnými produkty. Pokud je výrazně vyšší než vaše CTR, pak je něco špatně a musíte reagovat zvýšením max. CPC nebo změnou názvu zboží či obrázku ve feedu.
  • Srovnání max. CPC – funguje zcela stejně jako srovnání CTR, akorát se týká průměrné ceny za proklik. Ihned tak vidíte, zda na danou skupinu produktů nemáte příliš nízkou nabídku max. CPC.
  • Podíl zobrazení – metrika udává podíl skutečných zobrazení proti odhadovanému počtu zobrazení. Pokud je vaše hodnota podílu zobrazení nízká, pak máte ještě prostor získat více zobrazení např. zvýšením CPC nebo rozpočtu kampaně.
  • Seznam produktů – nově nemusíte chodit do Merchant Centra pokud potřebujete nahlížet do seznamu produktů ve feedu. Všechny položky vašeho zboží najdete na kartě Produkty, kde si můžete přidat různé sloupce a filtrovat dle požadovaných kritérií.
  • Dimenze – v kartě Dimenze najdete také novou záložku Nákupy, kde si můžete zobrazit, jak si vedou jednotlivé značky, kategorie, typy produktů a další. Klasicky zde najdete také přehled vyhledávacích dotazů.

Jak začít s novými Shopping kampaněmi

Stávající PLA kampaně bohužel nelze nijak přepnout na nové. Musíte vytvořit novou kampaň a vše začít znovu budovat. Původní PLA kampaně poté můžete zastavit a později i smazat. Pro začátek si můžete srovnávat data s novou kampaní.

Zde je krátký video tutoriál (anglicky), jak novou kampaně vytvořit:

 

Závěrečné shrnutí

  • Nová struktura kampaní členěná na skupiny produktů a jejich podskupiny podle různých parametrů.
  • Nové metriky umožňující lépe posoudit výkon našich kampaní vzhledem ke konkurenci.

I když nám nové kampaně mnohé usnadní a pomohou při optimalizaci, stále to není dokonalé a bude potřeba vše ještě více zdokonalit. Myslím, že tohle v Google moc dobře ví a můžeme se těšit na nové zlepšení a funkce i v budoucnu.

Tip: S produktovými kampaněmi souvisí také remarketing. Na toto téma jsem napsal dva články, které vám pomohou s nastavením kampaní a jejich optimalizací.