Obchodní podmínky pro e-shopy ve světle praxe prodejců a ČOI – velkoobchodní...

Obchodní podmínky pro e-shopy ve světle praxe prodejců a ČOI – velkoobchodní prodej

V tomto pokračování se zaměřujeme na specifika obchodních podmínek pro velkoobchodní prodej, zejména na jejich odlišnosti oproti obchodním podmínkám pro maloobchod.

Co je to velkoobchod?

Provozovatelé e-shopu, kteří prodávají zboží či poskytují služby nejen spotřebitelům (tj. běžný maloobchodní e-shop), ale i jiným podnikatelům, využívají velkoobchodní model prodeje. Ten se označuje též jako „nákup na IČ“, což však není úplně přesné. I podnikatel, který do objednávky uvede své identifikační číslo, totiž může při nákupu zboží pro svou osobní potřebu vystupovat v pozici spotřebitele. Více o této problematice najdete na stránce Obchodní podmínky pro velkoobchod.

Vzhledem k tomu, že právo předpokládá, že podnikatel je „profesionálem“ (na rozdíl od spotřebitele, kterého zákon mnohem více chrání), je e-shopařům ponechána velká volnost při úpravě vzájemných práv a povinností.

V obchodních podmínkách pro velkoobchod lze upravit např.:

  • Zpoplatnění možnosti odstoupit od smlouvy. Ze zákona mohou od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu odstoupit pouze spotřebitelé, podnikatelům tedy lze tuto možnost nabídnout za poplatek odvozený od ceny zboží;
  • Stanovení smluvních úroků z prodlení při prodlení s úhradou kupní ceny;
  • Stanovení smluvních pokut za porušení smlouvy;
  • Neposkytování záruky za jakost;
  • Sjednání rozhodčí doložky pro řešení sporů ze smlouvy, a další.

Doporučení pro eshopy s velkoobchodním modelem

Pokud prostřednictvím svého e-shopu provozujete také velkoobchodní model prodeje, doporučujeme v obchodních podmínkách minimálně rozlišovat „podnikatele“ a „spotřebitele“ a určit, která ustanovení se pro danou skupinu použijí. Nejvhodnější a v praxi nejpřehlednější je ovšem mít dvě verze obchodních podmínek.

Tato dvojí úprava provozovateli e-shopu zajistí výhodnější pozici a více možností a práv, a to jak vůči spotřebitelům, tak velkoobchodním partnerům. Navíc některá ustanovení, která jsou popsána výše jako vhodná do velkoobchodních podmínek, znamenají přímé porušení spotřebitelských práv. Sloučení obchodních podmínek k oběma modelům prodeje do jednoho dokumentu bez zřetelného oddělení proto může způsobovat neúmyslné porušení zákona ze strany prodávajícího.