Podnikání a právo na internetu – provozujeme eshop

Podnikání a právo na internetu – provozujeme eshop

Provozovatelů eshopů je v ČR kolem 40.000, ne všichni se ale orientují v právní úpravě pro internetové podnikání. BusinessPRO Vám přináší tohoto miniprůvodce zaměřeného na podnikání a právo na internetu.

Kompletní informace najdete v rubrice Podnikání a právo a na webu PravoProPodnikatele.cz: desítky užitečných rad a tipů zdarma, odborné články a případové studie s tematikou podnikání a právo!

1. Začínáme podnikat (nejen) na internetu
2. Jak vytvořit eshop? Doména a to ostatní
3. Kvalitní všeobecné obchodní podmínky: základ úspěšného podnikání!
4. Na co dát pozor v dodavatelských smlouvách?
5. Kdy jsem správcem osobních údajů, a co to pro mě znamená?
6. Jak je to s nespokojenými zákazníky?
7. Eshop už nám funguje. A co když chci podnikání na internetu dále rozvíjet?


1) Začínáme podnikat na internetu

Živnostenské oprávnění je vždy nutné!

 • jako při každém jiném podnikání, je při provozování eshopu třeba disponovat živnostenským oprávněním
 • jedná se o živnost volnou, Velkoobchod a maloobchod podle přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu
 • podmínkou pro provozování živnosti fyzickou osobou je dosažení věku 18 let, zletilost a bezúhonnost

Forma podnikání – OSVČ nebo společnost?

Jak samostatné podnikání, tak účast na obchodní korporaci (společnosti) má svá pozitiva, jakož i úskalí.

Podnikatel – fyzická osoba

za podnikatelské dluhy ručí vždy celým svým majetkem, a to i majetkem spadajícím do společného jmění manželů

+ může vést zjednodušené účetnictví a je zvýhodněn v daňové oblasti (daní pouze svůj příjem, může uplatnit nákladové paušály).

Společnost s ručením omezeným, která je jednoznačně nejužívanější formou obchodní korporace, a to nejen u internetového podnikání, naproti tomu

+ jednatelé ručí pouze omezeně a soukromý majetek společníků je nedotčen
+ má větší prestiž v očích zákazníků a obchodních partnerů
+ v současnosti lze založit s minimálními náklady (základní kapitál od 1 Kč)

zdaňuje se příjem společnosti a následně i podíl na zisku společníků
má řadu zákonných povinností nejen v daňové oblasti; případná pochybení jsou trestána přísněji než u fyzických osob

2) Jak vytvořit eshop? Doména a to ostatní

Mám registrovat novou doménu?

 • registrací domény se rozumí založení nové jedinečné webové adresy, na které se bude eshop nacházet
 • registrace domény je zpoplatněná a je prováděna zpravidla na období jednoho roku s možností prodloužení
 • převod zavedeného doménového jména (eshopu) není vůbec komplikovaný (tipy pro převod eshopu včetně domény)

Plánujete založit nový eshop? Výhody a nevýhody pronájmu či koupě hotového eshopu anebo sestavení eshopu na míru najdete v článku Výhody a nevýhody eshop řešení.

3) Kvalitní všeobecné obchodní podmínky: základ úspěšného podnikání!

K čemu mi jsou kvalitní všeobecné obchodní podmínky?

 • právní úprava provozování eshopu je velmi náročná v otázce údajů a informací, které musí provozovatel eshopu svým zákazníkům poskytnout v souvislosti s uzavřením smlouvy (a dokonce již před samotným uzavřením smlouvy) – ideální je začlenit tyto informace a údaje do obchodních podmínek a splnit tak poměrně jednoduše své zákonné povinnosti
 • v rámci obchodních podmínek vytvořených právním odborníkem lze maximálně chránit pozici provozovatele eshopu, aniž by byly porušeny práva zákazníka – spotřebitele, tedy nebudou Vám hrozit sankce za porušení spotřebitelského práva
 • kvalitní obchodní podmínky řeší celou škálu otázek, kromě jiného i autorskoprávní ochranu obsahu webových stránek, otázku ochrany osobních údajů atd. – poskytují komplexní právní ochranu provozovateli eshopu

Proč bych si měl nechat udělat individuální obchodní podmínky, a nepoužít veřejně dostupný vzor či automaticky generované obchodní podmínky? Vzory na internetu či tzv. automaticky generované obchodní podmínky nedosahují kvalit, jako obchodní podmínky připravené na míru. 

Obchodní podmínky jsou dostupné i od různých institucí, nebo je nabízí advokátní kanceláře. Porovnání těchto obchodní podmínek a uvedení výhod /nevýhod najdete ve speciálním článku Porovnáváme obchodní podmínky pro eshopy.

4) Na co dát pozor v dodavatelských smlouvách?

Jen kvalitní smlouvy s mými dodavateli mohou předejít mnoha netušeným problémům!

 • tzv. dodavatelské smlouvy mají svá mnohá specifika zohledňující fakt, mají upravit dlouhodobou spolupráci s Vašimi dodavateli, aby následné objednávky probíhaly hladce a mezi Vámi a Vaším dodavatelem panovala důvěra
 • promyšlenými dodavatelskými smlouvami můžete předejít mnoha rizikům, která jako provozovatel eshopu podstupujete – víte například, jaká Vám hrozí rizika, pokud Vám dodavatel dodá padělané zboží?
 • přípravě smluv s Vašimi dodavateli je nutné věnovat maximální pozornost

5) Kdy jsem správcem osobních údajů, a co to pro mě znamená?

Zasílání e-mailů s informacemi ohledně novinek v sortimentu stávajícím zákazníkům je lákavá možnost cílené reklamy zdarma. Víte ovšem, že v takovém případě se dostáváte do postavení správce osobních údajů s povinností registrace? Jak na registraci a se dozvíte článku Proč by eshopař neměl nezapomínat na registraci na ÚOOÚ.

Pokud budete využívat kontakty skutečně pouze pro dodání zboží, resp. služby, registrovat se nemusíte (přečtěte si také konkrétní výjimky z povinné registrace na ÚOOÚ).

Pokud dosud žádné zákazníky nemáte, možná Vás zaujaly databáze „ověřených“ kontaktů na prodej. Jejich využívání s sebou přináší rizika, na která upozorňujeme v článku Jak správně využívat databáze kontaktů.

Upozorňujeme, že zasílání obchodních sdělení se řídí zvláštním zákonem (zákon č. 480/2004 Sb.). Podle tohoto zákona musíte mimo jiné umožnit zákazníkům zasílání obchodních sdělení odmítnout, jinak se vystavujete riziku pokuty.

6) Jak je to s nespokojenými zákazníky?

Ani nejlepšímu eshopu se nevyhnou situace, kdy zákazník není se zbožím spokojen, a chce buď využít svého práva na odstoupení od smlouvy, nebo reklamovat vadu.

Obě tyto situace jsou zdrojem nejčastějších sporů mezi zákazníky a prodejci, které často ústí v podání podnětu na Českou obchodní inspekci.

Co dělat, abyste neporušili zákon, ale zároveň chránili svá práva?

Reklamacím se podrobně věnujeme v článcích:

Méně časté jsou reklamace služeb, avšak pokud jste poskytovatelem služeb nebo se o tuto problematiku zajímáte, je pro Vás určen speciální článek Jak a kdy lze reklamovat službu.

Snad ještě problematičtější než reklamace je právo zákazníka na odstoupení smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Některé aspekty této problematiky jsou v následujících článcích.

7) Eshop už nám funguje. A co když chci podnikání na internetu dále rozvíjet?

Za zvážení stojí zavedení alternativních obchodních modelů, jako jsou dropshipping či přeposílání objednávek!

Oba výše zmíněné obchodní modely se od klasického prodeje prostřednictvím eshopu liší především tím, že provozovateli eshopu umožňují podnikat, resp. realizovat prodej:

 • bez skladových zásob
 • s minimálními náklady
 • s minimálním aktivním zapojením do procesu zpracování a vyřízení objednávky, včetně dodání zboží či poskytnutí služby.

Základním principem obou těchto druhů podnikání je navázání partnerství s dodavatelem zboží či služeb, který poté, co si zákazník vybere zboží či službu na Vašem eshopu, takto provedenou objednávku vyřídí.

Podobnost dropshippingu a přeposílání objednávek však výše uvedenými charakteristikami končí a dále se značně liší. Rozdíly mezi přeposíláním objednávek a dropshippingem, jakož i další informace o těchto obchodních metodách naleznete v článku Rozdíly v podnikání přes dropshipping a přeposílání objednávek.