Případová studie: Reklamní kampaně společnosti Astratex v Česku, Rumunsku a na Ukrajině

Případová studie: Reklamní kampaně společnosti Astratex v Česku, Rumunsku a na Ukrajině

Dostatečný zásah v podobě vysokého množství zobrazení bannerů, jejich důsledná optimalizace a využití retargetingu pro vyšší míru konverze jsou jedněmi ze zásadních prvků úspěšných reklamních kampaní na internetu, tedy takových, které povedou nejen k posílení brandu prostřednictvím zviditelnění, ale také k vyšší míře proklikovosti a následné konverze. Proměnit zájemce v kupující je jeden z nejdůležitějších cílů výkonově orientovaných kampaní. Kampaň, kterou RTB house realizoval pro Astratex v Česku, Rumunsku a na Ukrajině je toho zdařilým příkladem.

Požadavek

Zásadním požadavkem klienta bylo zajištění stabilní vysoké návštěvnosti a zároveň dodržení předem dojednaných nákladů na konverzi. Krom splnění tohoto zadání si však RTB House dal za cíl také ukázat, že se inzerovat vyplatí a že má rozhodně smysl rozšířit internetové kampaně i do dalších zemi.

Řešení

Testovací kampaně ukázaly, že je možné čekat výsledky udržitelné i v dlouhodobém horizontu. Samotné kampaně využívaly dvou typu bannerů z dílny RTB House lišících se především pozadím (černá vs. bílá) a velikostí (k dispozici bylo 18 různých velikostí plus speciální pro reklamy na Facebooku). V průběhu kampaně byly bannery systematicky a přísně sledovány, testovány a neustále zlepšovány. Bannery platí za velmi důležitou součást optimalizace, a tedy úspěchu kampaní, což se potvrdilo i v tomto případě.

Společnost RTB House disponuje vlastními šablonami banerů, které  jsou schopny kombinovat různé prvky (barvu pozadí, velikost, facebookovou reklamu) čímž dosáhnout kýžené optimalizace kampaně. Celkově tedy bylo  v kampani pro Astratex využito více než než 350 verzí bannerů. Důsledné sledování průběhu kampaně a optimalizace cílení (tedy něco, co je zásadní především z hlediska dlouhodobého měřítka) vedly nejen k dodržení dohodnutých parametrů kampaní, ale v řadě případů také k výsledkům lepším, než bylo původně očekáváno.

Kampaň vykazovala velmi dobré výsledky v předvánočním i vánočním období (listopad a prosinec), které se projevily více než padesátiprocentním růstem proklikovosti a růstem konverzí v desítkách procent.

Zásadním prvkem kampaně bylo i využití retargetingu takovým způsobem, aby byl prodejní potenciál plně využit a nově oslovené zájemce bylo možné nakonec proměnit ve skutečné zákazníky.

Důslednou optimalizací, navyšováním počtu zobrazení i využitím retargetingu se podařilo v pozdějších měsících kampaně stále udržet vyšší proklikovost i míru konverze. Na vývoji konverze se po celou dobu výrazně podílela i sezónnost, ať už se jedná o předvánoční a vánoční období anebo vyšší zájem o tento specifický typ zboží před létem.

Výsledek v číslech

Rekordní proklikovosti dosahovala kampaň v prosinci 2014, tedy ve vánočním období, největší konverzi přineslo předvánoční období v listopadu 2014.

Na základě těchto výsledků obě společnosti navázaly dlouhodobou spolupráci.

Zpětná vazba od Astratexu

”RTB House ukazuje v praxi, že chtít po internetové reklamě jak posílení brandu, tak výkon, je možné,” říká Michal Hubka, marketingový analytik – specialista ze společnosti Astratex. “Výsledky kampaní ve všech třech zemích nás přesvědčily o oprávněnosti investic do internetové reklamy. Dost často je internetová reklama kritizována za nedostatečnou návratnost, ale v tomto případě se rozhodně podařilo prostředky investovat správně a efektivně. Ukazuje se navíc, že vhodná kombinace technologie a zkušeností je rozhodně potřebná součást každé správně kampaně. Co se navíc ukázalo jako zásadně přínosné bylo precizní nastavení cílení a remarketingu.”

Příklady používaných bannerů

Astratex ukázka bannerů