Průvodce výběrem systému pro Email marketing

Průvodce výběrem systému pro Email marketing

223

Jak vybrat vhodný systém pro e-mail marketing?

E-mail marketing je klíčovou součástí marketingového mixu většiny firem, ať už v segmentu B2B nebo B2C. Dlouhodobě vykazuje nejvyšší míru rentability vložených prostředků a díky moderním přístupům je možné pracovat se zákaznickými daty více sofistikovaně a individuálně přizpůsobovat komunikaci aktuální potřebě svých zákazníků. Důležitým aspektem e-mail marketingu je výběr vhodného nástroje, který umožní realizovat záměr, pro který je řešení nakupováno.

Kritéria výběru vhodného řešení

Systémů pro e-mail marketing je na trhu velké množství, správnému výběru by vždy měla předcházet analýza potřeb a požadavků. Proto jsme vybrali následující kritéria, které by měly naznačit směry, jakými je možné se vydat.

Doručitelnost

Většina e-mailových nástrojů využívá pro rozesílky newsletterů svých klientů sdílené IP adresy. Jejich výhodou je, že není ze strany IT oddělení klienta nic potřeba nastavovat, značnou nevýhodou je právě sdílení s ostatními klienty daného nástroje. Pokud se dostanete do „špatného sousedství“ např. spammera, tak se může rapidně zhoršit doručitenost i Vašich nezávadných newsletterů a legitimní příjemce, jejichž databázi jste si dlouhodobě a nákladně budovali.

Druhou možností je mít dedikovanou IP adresu pouze pro Vaše e-maily z daného nástroje. V takovém případě je udržení správné reputace odesílatele jen ve Vašich rukách a vyplatí se vhodně pracovat s aktivní / neaktivní částí databáze, automaticky odhlašovat příjemce, kteří klikají na tlačítko spamu (např. na freemailu od Seznam.cz) apod.

Doručitelnost je pro správně fungující e-mail marketing zcela zásadní, pokud s ní máte problém, často pomůže změnit e-mailové řešení a pracovat opatrně se svojí databází.

Segmentace a dynamizace rozesílky

Před výběrem vhodného e-mailového nástroje je vhodné se rozmyslet, jaký typ newsletterů budete chtít rozesílat. Shodné sdělení na všechny kontakty v databázi bez rozdílu již dnes není zcela aktuální strategií, přesto většině může někomu plně dostačovat (především při relativně malém celkovém počtu kontaktů). Vhodnější je tedy využívat segmentované rozesílky na různé skupiny dle různých kritérií, případně hromadně zaslaný e-mail dynamizovat dle charakteristik jednotlivých kontaktů. Segmentovanou rozesílku využijete v situaci, kdy máte např. dvě velké skupiny a na ně chcete zaslat zcela jiné sdělení, v případě, že se kombinuje více kritérií, je téměř nereálné si nadále vystačit pouze s oddělenými rozesílkami (počet možných kombinací začne velmi rychle růst), ale je potřeba využít právě nějakou formu dynamizace.

Vytvářet různé seznamy příjemců a využít je tak pro segmentované rozesílky umožňuje většina nástrojů na trhu. Dynamizační možnosti však již nejsou tak samozřejmé a jednotlivé nástroje se v nich velice liší. Od jejich nulové podpory až po velmi sofistikované možnosti.

Marketingová automatizace

Marketingová automatizace se stává čím dál tím více důležitou. Většina nástrojů pro e-mailový marketing umožňuje spouštět tzv. autorespondery, tzn. zprávy zasílané na základě určité akce – většinou se však omezují pouze jen na základní funkcionalitu (při novém kontaktu v databázi, shoda datumů apod.). Pokročilé nástroje mají k dispozici propracované editory automatizovaných programů, kde je možné vytvářet složité rozhodovací stromy dle různých filtrů a charakteristik. Důležitost marketingové automatizace se ukazuje i na výkonnosti těchto programů – i relativně malé množství odeslaných zpráv (plně personalizovaných a spouštěných dle jasně definovaných akcí zákazníka) dokáže generovat zajímavé tržby.

Při výběru e-mailového nástroje tedy dobré znát možnosti automatizace, které bude následně možné využít. Význam a možnosti marketingové automatizace se pochopitelně zvyšuje s velikostí databáze a daty, které jsou k dispozici.

Zákaznická data

Zákaznická data jsou v e-mail marketingu velmi důležitá pro správné rozhodování o typu komunikace s každým jednotlivcem. V případě jednodušších nástrojů moc možností k dispozici není a je potřeba si vystačit se standardní databází, kde do sloupců je možné uložit některá doplňková data (např. jméno, město apod.). U pokročilejších systémů jsou k dispozici širší možnosti – od sledování pohybu po webu, ukládání historie objednávek, synchronizace řady stavů ze CRM apod. Velmi cenné jsou také data, které zákazník o sobě sám poskytne vyplněním různých formulářů – k tomu by e-mail řešení také mělo mít vhodnou podporu, pokud byste chtěli tento typ získávání dat využívat.

Cena

Cenu řešení nyní uvádíme na posledním místě, ale často je cena spíše prvním kritériem, které u většiny vstupuje při výběru do porovnání. My uvádíme až takto na konci, protože dříve než se pustíte do porovnávání ceníků a propočítávání nákladů je potřeba si definovat požadovanou funkcionalitu, dle ní vybrat vhodné kandidáty a až poté vybírat z cenových nabídek.

Cena za e-mailové řešení se většinou odvíjí od jednoho z následujících kritérií (měsíční poplatek):
kamatra

  • Cena za velikost databáze
  • Cena za odeslaný e-mail

Doporučujeme propočítat, jaká z variant Vám bude vycházet lépe, ale obecně je často výhodnější cena za odeslaný e-mail, protože vás nežene do co nejčastější rozesílky hromadných e-mailů na celou databázi. Alespoň v případě pokročilejších způsobů využití e-mailového marketingu.

Ze zmíněného je zřejmé, že se většinou nejedná o velkou vstupní investici, spíše je potřeba počítat s pravidelnými měsíčními náklady. U složitějších řešení je nutné také počítat s náklady na vhodné využití nástroje a např. propojení se CRM apod.

Závěr

Výběr e-mail řešení je důležitým rozhodnutím o směřování celého marketingu společnosti, o tom, jak komunikovat se svými zákazníky, sbírat nové kontakty a stávající co nejvíce vytěžovat. Nástrojů na trhu existuje velká řada, nelze snadno označit nejlepší řešení, protože je nutné vždy předem analyzovat potřeby a záměry a až poté vybrat k nim nejlépe pasující produkt. Doufáme však, že jsme odhalili klíčová kritéria a obecně možné funkcionality, které je možné očekávat.

