Realitní software – proč ho používat a jak díky němu ušetřit

Realitní software – proč ho používat a jak díky němu ušetřit

Realitní software zvládne úkoly, které jinak připadají zaměstnancům realitní kanceláře, rychleji a efektivněji, čímž uspoří překvapivě mnoho času i finančních nákladů. Pro zavedení a používání realitního softwaru však hovoří rovněž řada dalších výhod, jež vyplývají z automatických funkcí a modulů, které dohromady šetří čas, peníze i nervy realitních makléřů.

650 minut týdně = 104 000 Kč ročně. Tolik ušetří realitní software*

Nad jednoduchým, avšak pro chod realitní kanceláře nezbytným úkonem, jakým je vložení 10 nabídek na 10 realitních serverů, člověk stráví zhruba 700 minut. S pomocí realitního softwaru  lze totéž zvládnout za pouhých 50 minut!

650 minut týdně dělá za rok asi 520 hodin, což při průměrných nákladech na makléře/asistentku – 200 Kč/hodina – představuje úsporu ve výši přibližně 104 000 Kč za 1 rok.

Zadávání realitních nabídek rychle, efektivně a bez chyb

Realitní software umí automaticky exportovat data na další realitní servery, čímž odpadá nutnost provádět totéž ručně, opakovaně a pro každý server zvlášť.

Při zadávání adres nemovitostí využívá realitní systém moderní rejstřík adres, který po vložení několika údajů samostatně doplní zbytek adresy. Díky této funkci se proces zadávání realitní nabídky výrazně zkracuje, stejně jako se minimalizuje chybovost, což dohromady vede k nemalým časovým i finančním úsporám.

S realitním softwarem zkrátka ušetříte čas i peníze.

* data vycházejí z testu, kdy se porovnala časová náročnost práce makléře bez realitního softwaru a s realitním softwarem Poski REAL