SWOT analýza eshopu s nadhledem

SWOT analýza eshopu s nadhledem

9903

Předchozí kapitola: Kapitola 3. Vlastní sklad, nebo se spolehnout na dodavatele?
Přejít na článek: Eshop kniha aneb jak vybudovat úspěšný e-shop

Co SWOT analýza je asi většinou víme a v nějaké podobě ji ke svému podnikání snad každý používáme. Přesto neuškodí si připomenout jak definici, tak i základní principy. A hlavně – jak využít v každodenní praxi!

A právě tomuto tématu se věnuje 4. kapitola Eshop knihy. Pojďme na to!


Banner 13

Případně se registrujte k odběru Magazínu ze světa e-commerce a budete stále IN!


Jak nám může SWOT analýza pomoci při budování úspěšného eshopu?

SWOT analýza je rozhodně dobrá věc a neměla by se podcenit. Ale nalejme si čistého vína – pokud ji uděláme jen formálně, bez hlubšího zamyšlení, je nám na nic. Ale pozor – k ničemu nám budou i výstupy bezvadně udělané analýzy, pokud se z nich nepoučíme a neuvedeme do praxe …

Co to vlastně je  SWOT analýza? Podle Wikipedie  je SWOT analýza metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.

Jinak řečeno, jedná se o poměrně jednoduchý manažerský nástroj, jehož cílem je řízení rizik, podpora dlouhodobého plánování a rozvoje projektu/eshopu/společnosti. Zabývá se silnými a slabými stránkami – musíme si je uvědomit, pojmenovat a naučit se je systematicky využívat v náš prospěch.

Dobře provedená SWOT analýza má velkou vypovídací hodnotu, ale jen v případě, že s výstupy dále pracujeme.
Je vhodné ji udělat na začátku a poté třeba 1x ročně. Máme tak kontrolu, že směřujeme tam kam chceme.

Nyní k jednotlivým pojmům, podrobně v knize samotné:

SWOT je zkratka 4 aglických slov:

 • Strengths – silné stránky / Weaknesses – slabé stránky / Opportunities – příležitosti / Threats – hrozby

… a grafické znázornění vypadá takto:

obr swot 2

Interní vlivy

Námi ovlivnitelné okolnosti.
Dělíme na kladné/pozitivní = SILNÉ STRÁNKY a záporné/negativní = SLABÉ STRÁNKY.

Silné stránky

 • Jednoduše všechny námi ovlivnitelní klady
 • například: unikátnost produktů/služeb, vlastní dovoz či výroba, silný brand …

Slabé stránky

 • Opět zjednodušeně řečeno – naše slabiny (ať už si jich vědomi jsme či nikoli!)
 • například: omezený sortiment, nedostatečné skladové kapacity, slabý zákaznický servis …

Externí vlivy

Okolnosti, které nemůžeme ovlivnit.
Rovněž dělíme na kladné/pozitivní = PŘÍLEŽITOSTI a záporné/negativní = HROZBY.

Příležitosti

 • Jednoduše vše co hraje v náš prospěch bez našeho přičinění
 • Například: nižší ceny služeb (doprava apod.) díky konkurenčnímu boji dodavatelů nebo dotační politika státu (ekologické kotle či zateplení budov)

Hrozby

 • Vše co nás ohrožuje a nemůžeme ovlivnit
 • Smutným příkladem je metanolová aféra a její negativní dopad na všechny prodejce alkoholu

SWOT v praxi

Dosti teorie, vzhůru do praxe!

Pro efektivní tvorby i vyhodnocení analýzy doporučuji tabulkový editor (papír by sice stačil, ale …).

 • Postupně vyplníme kolonky Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby.
 • Následuje klasifikace – tedy přidělení Váhy. Váha je jakýsi námi stanovený koeficient důležitosti.
 • Poté vyplníme Hodnocení – jak jsme spokojeni se stavem (1 = minimální a 5 = maximální); u záporných faktorů uvádíme hodnocení s minusem (-1 = nejmenší a -5 = největší nespopkojenost)
 • Výsledek = násobek Váhy a Hodnocení
 • sečíst Interní a samostatně sečíst Externí
 • Výsledný Součet by měl být „co nejvíce kladný“. Zde uvedený příklad ukazuje dokonce záporná čísla = převládají negatifní faktory a to znamená s tím urychleně něco udělat.
 • AKCE: V tabulkách bychom se měli zabývat položkami, která vykazují nejnižší čísla!

Ukázka tabulky je níže a při zakoupení knihy dostanete vzorový soubor jako bonus včetně podrobných pokynů k vyplnění i vyhodnocení.

swot tabulka

Výhodou analýzy je fakt, že máme vstupy jasně definované a ne jen jako mlhavé myšlenky v hlavě a výstupy
nám pomohou se lépe orientovat v tom, co nás nejvíce pálí a je třeba na tom sakra rychle zapracovat.
Stejně tak se nám možná objeví dosud opomíjené příležitosti, které teprve na svoji příležitost čekají.

Tip na závěr:

SWOT analýza může paradoxně odhalit to, na co sice denně koukáme, ale nevidíme …

A máte Vy svoji SWOT analýzu hotovou / aktualizovanou?