Vynalézavost a podvody v SEO

Vynalézavost a podvody v SEO

1687

Dnešním tématem navážeme na článek o SEO technice. Lidé jsou vynalézaví a vymýšlí různé triky jak znásobit svůj výdělek. Mnohdy kvůli vidině balíku peněz neváhají riskovat a vsadí na zakázaný způsob. V oblasti SEO jsou dosti rozšířené podvodné techniky a následné penalizování.

Kromě zakázaných metod optimalizace, existují takové způsoby, které stojí na pomyslné hranici legální – zakázané.

Jaké SEO techniky jsou nevhodné?

Spamy v komentářích

Rozšířenou technikou jsou spamy v komentářích. Takové komentáře, které nemají souvislost s předchozími komentáři a mají za úkol:

  • odkázat na stránku
  • získat zpětné odkazy
  • získat návštěvníky

Pomineme-li to, že tenhle způsob je neetický a nezdvořilý, velký účinek na přilákání zákazníků nemá.

Duplicitní obsah

Vymýšlení popisů výrobků po e-shop žádná zábava není. Proč si tedy neulehčit práci a popisy jednoduše nezkopírovat z jiného e-shopu? Tuto druhou rozšířenou metodu však vyhledávače snadno odhalí. Výsledkem je, že se e-shop bude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání až na posledních příčkách.

Penalizované techniky

Následující způsoby mohou vést až k úplnému zablokování webu.

Matoucí slova

Jedná se o podvod založený na klíčových slovech. Klíčová slova se ve větách opakují nesmyslně za sebou. Uvedeme si fiktivní inzerát firmy nabízející ubytování: „Skvělé ubytování Beskydy levné ubytování ubytování v Beskydech.“ Naprosto nesmyslná věta plná klíčových slov. I na takové inzeráty se dá na internetu narazit, do té doby, než budou tak jako jiné stránky zablokovány.

Skrytý obsah

V této technice se kreativně využívá CSS stylů. V konečné podobě pak uživatelé vidí něco jiného, než přečtou roboti (vyhledávače). To způsobí umístění stránky na přední místa ve vyhledávání, ale uživatelé nenajdou to, co hledali.

Odkazové farmy

SEO stojí na principech zpětných odkazů a právě těch je v této technice více než dost. Zpětnými odkazy může být provázáno až na tisícovku stránek. Po kliknutí na určitý odkaz je uživatel přesměrován na hlavní stránku. Tím už se dostáváme k další používané technice – doorway page.

Vynalézavost a podvody v SEO obr1

Doorway page

Zde se využívá vytvoření vysoce optimalizované stránky. Na takovou stránku reagují vyhledávače kladně a zobrazují ji vysoko ve výsledcích vyhledávání. Po otevření je uživatel automaticky přesměrován na „pravou“ stránku. (Pokud není automaticky přesměrován, objeví se zde výrazný odkaz či reklama).

Vynalézavost a podvody v SEO obr2

Cloaking

Částečně se podobá doorway page. Je taktéž stvořena vysoce optimalizovaná stránka. Vyhledávače ji vyhazují na přední místa, uživatelům se však stránka zobrazuje jinak. Cloaking znamená „zastírání“.

Použití podvodných technik opravdu může zajistit lepší místa ve vyhledávání. Jen do té doby, než stránku roboti penalizují. Kromě automatické penalizace – roboti na podvod přijdou sami – existuje i ruční penalizace. Samotní uživatelé mohou taktéž nahlásit podvodnou techniku.