Zvyšte obrat svého e-shopu pomocí webové analytiky

Zvyšte obrat svého e-shopu pomocí webové analytiky

Řídit e-shop bez webové analytiky je jako řídit auto se zavázanýma očima. Jedete pomalu a nevíte kam. Právě webová analytika vám umožní pochopit chování návštěvníků, resp. zákazníků vašeho e-shopu a díky tomu provádět akční změny ve vašem obchodě a marketingu. Webová analytika není jen analýza návštěvnosti v Google Analytics nebo v jiném podobném analytickém nástroji, je to komplexní činnost zaměřená na chování internetových uživatelů. Následující tipy vám představí některé základní i pokročilé analýzy, kterým byste měli věnovat zvláštní pozornost.

120x120

  1. A/B testování stránek

A/B testování patří k naprosto základním činnostem webového analytika. Základní princip spočívá v tom, že si připravíte dvě verze jedné stránky a poté testujete, která z verzí je konverznější. Typickým kandidátem pro A/B testování jsou různé formuláře. K testování můžete využít speciální webové aplikace nebo jednoduše Google Analytics. Testujte nejprve vstupní stránky s vysokou mírou opuštění a stránky nákupního procesu. A/B testování využijte i v newsletterech.

  1. Analýza zdrojů návštěvnosti a kampaní

Analýza zdrojů návštěvnosti a kampaní je dnes poměrně běžnou záležitostí. Stačí mít správně označkované (otagované) URL adresy uváděné v kampaních a můžete vesele sledovat jejich efektivitu. Například v Google Analytics dnes již můžete k výnosům přiřadit i náklady. Víte ale, jaké zboží se na základě té které kampaně prodalo? Pokud tato data nemáte ve svém informačním systému, najdete je v Google Analytics. Kampaně a další zdroje návštěvnosti analyzujte též v čase a naučte se sledovat asistované konverze. Podívejte se na meziroční srovnání a poučte se z chyb. Analyzujte návštěvnost z mobilních zařízení a podle výsledků v čase se rozhodněte pro mobilní verzi e-shopu.

  1. Analýza newsletterů

Newslettery tvoří asi třetinu obratu úspěšných e-shopů, proto byste jejich účinnost měli vyhodnocovat zvlášť pečlivě. Kromě základních metrik, jako jsou míra otevření, prokliku, konverze a odhlášení, sledujte i míru opuštění cílových (landing) stránek z newsletteru. Splňují vaše sliby uvedené v newsletteru? Máte zboží skladem? Označkujte si každý newsletter jako kampaň a analyzujte, jaké zboží jste zákazníkům nabízeli vs. jaké si zakoupili.

  1. Měření událostí

Událostmi (events) se označují takové činnosti návštěvníků, které standardně váš analytický nástroj nezaznamená. Jedná se například o dynamické načítání dalších produktů, vložení zboží do košíku, rozbalení určitých informací na stránce, kdy nedochází ke znovunačtení stránky a změně URL adresy. K implementaci událostí do vašeho e-shopu budete potřebovat programátora, ale investice se vám rychle vrátí.

  1. Analýza košíku

Díky měření událostí zjistíte, jaké zboží si návštěvníci vašeho e-shopu vložili do košíku.  Porovnejte toto zboží s tím, které zákazníci skutečně koupili. Možná tak identifikujete problémové zboží například z hlediska ceny. Analyzujte jednotlivé kroky nákupního procesu a snažte se zjistit příčiny, proč návštěvníci z toho kterého kroku odcházejí.  Využijte již zmíněné A/B testování. Pokud váš e-shop disponuje funkcí „oblíbené“ či „nákupní seznam“, analyzujte, jaké zboží si návštěvníci do tohoto seznamu přidali. Máte všechno toto zboží skladem?

  1. Segmentace

Dělat marketing bez segmentace již dnes není možné. Segmentujete ale chování návštěvníků svého e-shopu? V analytickém nástroji, jako je třeba Google Analytics, lze vytvářet různé segmenty a porovnávat jejich chování. Například můžete analyzovat, jak se na vašem e-shopu chovají noví vs. vracející se návštěvníci nebo návštěvníci z placeného vs. přirozeného vyhledávání. Porovnejte si třeba konverzní poměr, hloubku návštěvy a další metriky.

  1. Měření offline kampaní

Pokud uvedete například v tištěné inzerci speciální adresu svého e-shopu, budete schopni změřit, kolik lidí přes tuto URL přišlo na váš e-shop a nakoupilo. Můžete tak částečně vyhodnotit efektivitu kampaní tohoto typu. Analogicky pracujte s telefonním číslem v inzerci či na webu.

120x120b

Co by mělo následovat?

Webové analytika by se měla stát součástí každodenních činností vašeho marketingového a obchodního oddělení. Nejprve ale musíte zajistit, aby váš analytický nástroj byl správně nastavený a propojený s dalšími systémy. Pokud používáte Google Analytics, máte správně nastavený e-commerce modul, konverzní cíle, míru opuštění nebo uživatelské role? Používáte pokročilé segmenty? Máte účet propojený s Google AdWords a Webmaster Tools? Pokud ano, pak můžete (nechat) připravit svým spolupracovníkům customizované reporty, naučit je je používat a vyvozovat z nich závěry, které pomohou zlepšit váš e-shop a zvýšit jeho obrat.